top of page

Dung dịch gôm tự nhiên với chất bảo quản để bảo quản bản kẽm kéo dài và độ nhạy

PC205 - Printchem Gum - Dung Dịch Bảo Quản Kẽm

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

  • Thông Tin Khác

    Chất Gum để bảo quản kẽm

bottom of page