top of page

Chất tẩy rửa dùng chung với khả năng làm sạch tốt trên các loại mực in offset thông thường.

PC206 - Daily Plate Cleaner - Dung Dịch Vệ Sinh Kẽm

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

  • Thông Tin Khác

    Chất vệ sinh kẽm

bottom of page