top of page

Chất tẩy rửa bản kẽm/bản in mạnh nhất - không khuyến nghị dùng cho bản kẽm nướng hoặc CTP.

PC209 - PC HD Plate Clean - Dung Dịch Vệ Sinh Kẽm Mạnh

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

  • Thông Tin Khác

    Chất vệ sinh kẽm mạnh nhất - không dùng cho kẽm chưa nướng và CTP

bottom of page