top of page

Công thức đặc biệt để làm sạch mực in UV.

PC214 - UV Plate Cleaner - Dung Dịch Vệ Sinh Kẽm UV

  • Dùng Cho

    Kẽm Mực UV

  • Thông Tin Khác

    Chất vệ sinh kẽm UV

bottom of page