top of page

Dung dịch làm sạch mạnh mẽ và hiệu quả cao để châm thêm và xả qua hệ thống làm ẩm để giúp loại bỏ vi khuẩn, rong rêu, v.v. Một thành phần quan trọng để giúp duy trì hệ thống làm ẩm vô trùng.

PC309 - Fount System Cleaner

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Dung dịch vệ sinh hệ thống làm ẩm offset

bottom of page