top of page

VOC free sấy và lạnh cho các hệ thống tự động. Có dầu thực vật để tăng độ hiệu quả của mực sấy

PC525 - Bio Wash - Dùng vệ sinh hệ mực sấy và lạnh

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >115C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Không VOC, hệ mực sấy

bottom of page