top of page

In tờ và cuộn. Dành cho các hệ thống tự động. Để làm sạch hệ thống mực in thường. Ít mùi

PC527 - Low Odour 40WM - Dùng vệ sinh hệ mực thường, Ít Mùi

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  ~41C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ Mực Thường, hệ tự động, ít mùi

bottom of page