top of page

"Gel làm sạch sâu cho mực nước và vecni. Cung cấp ở dạng gel để bám vào các con lăn giúp thẩm thấu các lỗ tram anilox, nâng cao hiệu quả."

PC540 - PC Anilox fresh - Dùng vệ sinh Flexo, Vecni Anilox

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >100C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Không có VOC, Làm Ẩm cho hệ mực thường, hệ mực sấy

bottom of page