top of page

Một chất phụ gia chống vi khuẩn đậm đặc để châm thêm vào hệ thống làm ẩm để giúp loại bỏ vi khuẩn và tảo khỏi hệ thống, giúp tạo một môi trường in vô trùng sạch hơn - có thể được thêm vào nước làm ẩm trong quá trình in ở những nơi cần thiết.

PC722 - Biocide

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Dung dịch xữ lý rong rêu và vi khuẩn trong hệ thống làm ẩm offset

bottom of page