top of page

Một chất phụ gia chuyên dụng để châm thêm vào dung dịch để giúp đẩy nhanh quá trình oxy hóa mực, do đó có thể giúp giảm các vấn đề đóng cặn và cọ xát với vật liệu in.

PC723 - Fount System Driers

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Dung dịch hỗ trợ oxy hoá mực

bottom of page