top of page

Thêm vào dung dịch làm ẩm để giúp giảm thiểu các vấn đề liên quan đến việc đóng cũng như tăng khả năng thấm ướt của dung dịch.

PC724 - Anti Piling Additive

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Dung dịch chống đóng và tăng khả năng thấm ướt

bottom of page