top of page

Dung dịch vệ sinh flexo mực hệ UV, bốc hơi nhanh và không để lại cặn nhờn, giúp khởi động máy lại nhanh hơn.

 

TDS: PC554

PC860GP - Flexo Wash - Dùng vệ sinh Flexo

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  32º C

 • Dùng Cho

  Dung dịch vệ sinh flexo mực hệ UV

 • Thông Tin Khác

  Có độ bốc hơi nhanh giúp khởi động máy nhanh hơn

bottom of page