top of page

"Gel làm sạch sâu cho aniloxes - làm sạch mực và vecni gốc UV, gốc nước và dung môi."

PC863 - Anilox Gel Multi - Dùng vệ sinh Flexo, vecni, UV

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  ~38C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ Mực Thường, hệ tự động

bottom of page