top of page

"Chất tẩy rửa chuyên dụng an toàn để sử dụng trên trục gốm với khả năng làm sạch hoàn hảo"

PC864 - Ceramic Roller Cleaner - Dùng vệ sinh Flexo, truc gốm

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >70C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh; UV

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ mực UV và lai (thường và UV), KHÔNG hợp hệ EPDM

bottom of page