top of page

"Để làm sạch và giảm độ bắt màu cho trục chrome và không ảnh hưởng tới trục."

PC865 - Chrome Roller Cleaner - Dùng vệ sinh Flexo, trục crome

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >115C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Không VOC, hệ mực sấy

bottom of page