top of page

"Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh dành cho mực và chất phủ gốc nước đã được thử nghiệm bởi các nhà sản xuất bản in"

PC866 - WB Flexo Wash - Dùng vệ sinh Flexo, kiềm mạnh

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  ~38C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ Mực Thường, hệ tự động, mùi dễ chịu

bottom of page