top of page

"Chất vệ sinh flexo VOC thấp cho tất cả các loại mực. Cũng có thể được pha loãng để sử dụng như một chất tẩy rửa đa năng."

PC867 - Low VOC Flexwash - Dùng vệ sinh Flexo

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  ~41C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ Mực Thường, hệ tự động, ít mùi

bottom of page