top of page

"Thích hợp cho các bản in không nước kỹ thuật số khác nhau và cũng có thể được sử dụng cho nhiều loại bản flexo"

PC868 - QM Plate Cleaner - Dùng vệ sinh bản in KTS

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >67C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh; UV

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ mực UV và lai (thường và UV), HỢP hệ EPDM

bottom of page