top of page

"Hóa chất làm sạch thủ công cho các tấm polyester được sử dụng trong in flexo. Thích hợp cho tất cả các loại mực."

PC869 - Poly Plate Cleaner - Dùng vệ sinh Flexo, tấm poly

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >75C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh; UV

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ mực UV, HỢP với EPDM

bottom of page