top of page

Chai xịt silicone thêm độ trượt vào các bộ phận của máy làm cho chúng chống thấm nước / bụi bẩn cùng một lúc.

Silicone Spray - Chai Xịt Silicon

  • Dùng Cho

    Dùng xịt bôi trớn máy móc

bottom of page