top of page

Chất phụ gia để làm cho bề mặt của lớp phủ in trơn hơn để cải thiện việc bắt giấy

Slip Additive

  • Dùng Cho

    Phụ gia để thêm vào công thức vecni cải thiện bề mặt giúp bắt giấy tốt hơn

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia tăng độ trơn vecni

bottom of page