top of page

TEGOMER® 6810 và TEGOMER® 6850 được ứng dụng trong các quy trình sản xuất màng khác nhau, ví dụ: màng đúc, màng thổi và những loại khác. Sản phẩm thích hợp cho các màng trong suốt và mờ cũng như cho các màng có chứa TiO2 (trắng đục) hoặc CaCO3. TEGOMER® 6810 và TEGOMER® 6850 làm giảm đáng kể hệ số ma sát (COF). Đồng thời hiệu suất trượt được cải thiện. Không có sự dịch chuyển phụ gia sang lớp tiếp xúc của màng gây mất lực bám dính hoặc giảm cường độ hàn. TEGOMER® 6810 và TEGOMER® 6850 thích hợp để thay thế chất hỗ trợ xử lý polyme gốc flo (PPA) để ngăn hiện tượng vây cá trên màng. TEGOMER® 6810 và TEGOMER® 6850 không chứa bất kỳ halogen nào. TEGOMER® 6810 và TEGOMER® 6850 ngăn chặn tích tụ của DIE và do đó, giảm nhu cầu dừng vệ sinh và bảo trì.

 

TDS: TEGOMER® 6810

TEGOMER® 6810

    bottom of page