top of page

TEGOMER® DA 850 là chất polymeric copolymer với khả năng tương thích pigment được sử dụng làm chất phân tán trong môi trường gốc nước. TEGOMER® DA 850 cho phép chuyển hỗn hợp bột màu gốc nước thành nhựa nhiệt dẻo khi nước bốc hơi trong quá trình ép đùn.

 

TDS: ACCUREL® SF 1760

TEGOMER® DA 850

    bottom of page