top of page
Trục từ được sử dụng trong công nghệ in ống đồng nhằm làm cho mực in trong máng luôn luôn được trộn điều và ổn định. Ngoài ra trục ngăn chặn việc bít các lỗ tram ống đồng trong quá trình in . Đặc biệt các tram Highlight

Trục Từ SZ

  • CHI TIẾT

  • SỬ DỤNG

bottom of page