top of page

Chất phủ lụa hai mặt tiêu chuẩn đậm đặc ở độ nhớt 100-110 giây

WB DS Silk - Phủ Softtouch mềm

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Vecni hiệu ứng mềm, lụa khi chạm

bottom of page