top of page

Phụ gia làm mờ dạng lỏng để giảm độ bóng của lớp phủ

WB Matt concentrate

  • Dùng Cho

    Phụ gia phủ mờ dạng lỏng để thêm vào công thức vecni giảm độ bóng

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia tăng độ mờ để giảm độ bóng cho vecni

bottom of page