top of page

Chất phụ gia làm chậm tốc độ khô của lớp phủ làm cho chúng dễ hòa tan hơn.

WB Retarder

  • Dùng Cho

    Phụ gia để thêm vào công thức vecni để giảm tốc độ khô

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia chậm khô cho vecni

bottom of page