top of page

Phụ gia để cải thiện khả năng chống cọ xát của lớp phủ trong quá trình sản xuất và vận chuyển.

WB Rub Additive

  • Dùng Cho

    Phụ gia để thêm vào công thức vecni giúp bề mặt thành phẩm chống cọ xát trong quá trình sản xuất và vận chuyển

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia tăng độ chống cọt xát của vecni

bottom of page