top of page

Lớp phủ nhũ tương bóng một mặt tiêu chuẩn đậm đặc ở độ nhớt 100-110 giây

WB SS Gloss - Phủ Bóng

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Vecni phủ bóng 1 mặt

bottom of page